Czech LEONHART Championship 25.-27.9.2020

Je nám to velice líto, ale bohužel RUŠÍME Czech LEONHART Championship 25.-27.9.2020- Aktuálně zhoršující se situace vyžaduje zodpovědný přístup a organizování tak velkého turnaje je zbytečné riziko.

Jsme velice zklamaní, že nemůžeme dělat to, co nás na fotbálkovém světě nejvíce baví :(

Každopádně trénujte, zlepšujte se a věříme, že až budete moci soutěžit, tak bude hala úplně plná emocí a bude to nejhezčí turnaj, který kdy budeme dělat.

FTB.cz tým

We are very sorry, but unfortunately WE ARE CANCELING the Czech LEONHART Championship 25.-27.9.2020. The currently deteriorating situation requires a responsible approach and it is an unnecessary risk to organize such a large tournament is.

We are very disappointed that we cannot do what we enjoy the most in the foosball world :(

Anyway, practice, improve and we believe when you can compete, the hall will be completely full of emotions and it will be the most beautiful tournament we will ever do.

FTB.cz team